Showing all 2 results

Zato har ett brett sortiment av metallåtervinningslösningar. I deras portfölj finner ni bland annat; hammarkvarnar, fragmenteringskvarnar, separeringslinjer, krossar, räls saxar men främst metallsaxar.