Rietberg lagertank

Information:

Rietberg lagertank är dubbelväggad, zinkbelagd och skottsäkerhetstestad.
Den har extern läckageindekator och är anpassningsbar för utomhusbruk.
Vid brand motstår Rietbergs tankar trycket och bevaras tät och orubblig även efter internexplosion.


Ladda hem produktblad

Vid frågor ring: 035 10 95 15