Search
Generic filters

Gastestanalys för köldmedier

Gastestanalys – Olanders

Nu kan ni kan ni garantera kvalitén i era levererade flaskor med dessa handhållna enheter.
Få mer betalt för era fyllda flaskor och undvika dyra reparationer på er tömningsutrustning.

Testet genomförs i 4 enkla steg;
1. Anslut enheten till ett batteri
2. Uppvärmning av enheten
3. Kalibrering och tömning av föregående gas
4. Analysering: anslut medförande koppling på köldmediets koppling i motorhuven. 

Nu kommer analysen visa om testad gas är fri från ”fulgaser” såsom butan eller propan.
Innehåller analyserad gas en renhet över 95% godkänner enheten testet.


Ladda hem produktblad här!

Vid frågor ring: 035 10 95 15
Search
Generic filters